19 September 2016 09:30 | Sala della Conciliazione

PANEL 8: Tunisia, Five Years After the Jasmine Revolution

Assisi 2016#Thirst4peacePeace Meeting Assisi 2016

Deel OpVoorzitter

Antonio Tajani

Voorzitter van het Europees Parlement


Bijdragen van

Hassine Abassi

Nobel Peace Prize Laureate 2015, Tunisia

Ayachi Hammami

Human Rights activist, Tunisia

Slaheddine Jourchi

Journalist en activist voor Mensenrechten, Tunesië

Amer Meherzi

Nobel Peace Prize Laureate 2015, Tunisia

Abdelfattah Mourou

rste Vice-voorzitter van het parlement, Tunesië