Fykse Tveit Olav

Secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken

Deel Op