news

Kardinaal Basetti: "Kiezen tussen verantwoordelijkheid en onverschilligheid tegenover vluchtelingen" - En vanuit Madrid de aankondinging van een ontmoeting van bisschoppen met de paus in Bari

16 September 2019 - MADRID, SPANJE

#peaceispossible

Marco Impagliazzo: "Het Middellandse Zeegebied is een cultuur van ontmoeting"

Deel Op

"Het Middellandse Zeegebied dwingt ons in deze tijd om belangrijke en doorslaggevende keuzes te maken, tussen verantwoordelijkheid en onverschilligheid, tussen liefde en angst." In zijn toespraak bij de bijeenkomst 'Vrede zonder grenzen' in Madrid die is georganiseerd door de Gemeenschap van Sant'Egidio en het aartsbisdom van de Spaanse hoofdstad, benadrukte de voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie, mgr. Gualtiero Bassetti: "Nooit eerder was de vrede zo nodig voor al diegenen die ontheemd zijn door de oorlog en die omkomen in de Middellandse Zee. We moeten Libanon dankbaar zijn voor het opvangen van duizenden vluchtelingen." "We hebben de voogdij gekregen over de schepping - zo ging hij verder - over de geschiedenis, over de toekomst tegenover een obsessief heden dat deze tijd kenmerkt. Om die reden heb ik een conferentie belegd met alle vertegenwoordigers van de bisschoppenconferenties in het Middellandse Zeegebied, die zal plaatsvinden in Bari van 18 tot 23 februari 2020, waaraan de paus zal deelnemen. Hij heeft aangegeven dat hij er geen toespraken wil horen, maar concrete voorstellen!" "De wederzijdse afhankelijkheid van de volkeren - zo besloot Bassetti - is echt geen goedbedoeld idee, maar een realiteit. Het is het ware perspectief van de mogelijkheid tot samenleven." Voor Marco Impagliazzo, voorzitter van de Gemeenschap van Sant’Egidio, "is het Middellandse Zeegebied weliswaar een kruispunt van complexiteit, maar is het sinds de oudheid ook een plaats van ontmoeting tussen de grote kosmopolitische steden, en een teken van de mogelijkheid om samen te leven als religies van het Boek. Het Middellandse Zeegebied heeft niet in de laatste plaats nog een kenmerk: het wordt getekend door een eenheid van klimaat."