news

Borrell (EU) vanuit Madrid: "Weg met het recht van de sterkste. Soevereiniteit delen in Europa"

16 September 2019 - MADRID, SPANJE

#peaceispossible

Deel Op

"Op mondiaal niveau worden multilaterale mechanismen zwakker ten gunste van het eenzijdig optreden van landen, wat het recht van de sterkste bevestigt. De Europese Unie biedt een tegenwicht aan deze tendens. De noodzaak van Europa aantonen is zoiets als de wet van de zwaartekracht laten zien: die bestaat zonder enige twijfel.”
Een van de eerste positiebepalingen over Europa van Josep Borrell Fontelles na zijn nominatie als Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken was te horen bij de ontmoeting 'Vrede zonder grenzen', georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio samen met het aartsbisdom van de Spaanse hoofdstad van 15 tot 17 september in Madrid. "De uitdaging is – zo zei hij – om ons te verenigen, om des te meer te tellen. Soevereiniteit delen, dat is de bijdrage van Europa aan de wereld. Dit is een kritisch moment: bij de VN is het aantal veto's van grootmachten tegen meerderheidsbesluiten exponentieel toegenomen. Internationale handelsakkoorden bevinden zich in een crisis. Het pact met Iran en het internationale verdrag tegen kernwapens worden verworpen, waardoor de nucleaire stabiliteit in het geding is. Tekenend is de crisis van het Verdrag van Parijs over het klimaat, ondanks de milieucrisis."
"Soevereiniteit delen – concludeert Borrell – is een ideaal dat geworteld is in de geschiedenis van Europa: uit de nederlaag van twee totalitaire systemen in 1945 en 1989 is onze vrijheid geboren, die zich doet gelden tegenover het recht van de sterkste."