news

Migranten, Sant’Egidio vanuit Madrid: "Verwelkomen en integreren om de toekomst van Europa niet in zee te gooien"

16 September 2019 - MADRID, SPANJE

#peaceispossible

Daniela Pompei: "Met een negatief migratiesaldo riskeert Italië onaantrekkelijk te zijn voor jonge Italianen én voor degenen die er aanmeren."

Deel Op

"Als Europa haar visie niet baseert op de echte cijfers in plaats van op angst voor het fenomeen van de migratie, loopt Europa het risico om haar eigen toekomst in zee te gooien," zo sprak Daniela Pompei, verantwoordelijke voor de diensten met de migranten van Sant'Egidio in haar toespraak tijdens de ontmoeting 'Vrede zonder grenzen' deze dagen in Madrid. Vergrijzing en de daling van het geboortecijfer hebben in Italië zorgwekkende grenzen bereikt. Het schiereiland loopt het risico niet meer aantrekkelijk te zijn. Al 157 miljoen Italianen hebben hun land verlaten, en "ongeveer 33 miljoen daarvan, iets minder dan 30%, zijn Italiaanse burgers van vreemde origine, die Italië niet langer als het land van hun toekomst zien." De aanwezigheid van jonge vluchtelingen moet "niet alleen als een probleem beschouwd worden, maar staat op het punt om een positieve transformatie te brengen." "Paradoxaal is dat het migratiefenomeen in onze tijd nog steeds tegemoet getreden wordt met verouderde wapens, die duidelijk inefficiënt zijn: muren.” Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er vijf, en in 2016 zeker 72. Maar nu ligt er "de kans voor Europa om angst te overwinnen, om wetten te veranderen en nieuwe te maken: dat is wat de afgelopen jaren al gebeurd is met de humanitaire corridors in Italië, Frankrijk, België en Andorra. Er zijn al 2.666 mensen op een veilige manier aangekomen, ontsnapt aan mensenhandelaars en aan het risico om te sterven op zee. We hoeven niet bang te zijn om mensen welkom te heten en we moeten investeren in integratie,” zo besloot Pompei.