news

Volken en religies verenigd voor vrede: paus Franciscus, president Mattarella en religieuze leiders samen op Piazza Campidoglio – appel aan de politiek verantwoordelijken

20 Oktober 2020 - ROME, ITALIË

#peaceispossible

Deel Op

De centrale ruimte van Piazza del Campidoglio met de door Michelangelo ontworpen twaalfpuntige ster was zo ingedeeld dat twee schijnbaar tegenstrijdige eisen gecombineerd konden worden: de voorzorgen van social distancing vanwege de gezondheidstoestand en het daar aanwezige gevoel van "broederschap en sociale vriendschap" dat ten grondslag ligt aan de encycliek Fratelli tutti. De 34e internationale ontmoeting, georganiseerd door de Gemeenschap van Sant'Egidio, maakte van Rome de hoofdstad van de vrede. Een bijeenkomst die "gereduceerd is tot de essentie ervan," zoals Andrea Riccardi naar voren bracht, maar daarom niet minder betekenisvol en rijk aan inhoud. Een bijeenkomst die wijst op de dramatische realiteit die de mensheid doormaakt, nu aan de oorlog, de "moeder van alle armoede", de verschrikkelijke pandemie is toegevoegd die hele volkeren verarmt en solidariteit ondermijnt. "Als we eerlijk zijn is de les van de recente pandemie," zei paus Franciscus, "het bewustzijn dat we een wereldwijde gemeenschap zijn die in hetzelfde schuitje zit, waar het kwaad van de een ten koste gaat van de ander. We worden eraan herinnerd dat niemand zichzelf alleen redt, dat we ons alleen gezamenlijk kunnen redden."

Tegenover de verleiding om ons in onszelf op te sluiten stelt Riccardi de overtuiging dat "we onszelf niet alleen kunnen redden, achter de rug van anderen om of tegen de anderen in. Dat geldt voor Europa en voor ieder continent." Het thema van de dag – 'Niemand redt zichzelf alleen. Vrede en broederschap' –  brengt dus twee elementen samen die de rode draad kunnen zijn om de mensheid een uitweg te bieden uit de tunnel van de angst en het egoïsme.

Samen met paus Franciscus hebben vertegenwoordigers van de grote wereldreligies naast elkaar gebeden in het bewustzijn dat "het gebed de wortel van de vrede is." Daarna kwamen ze samen "als een regenboog van vrede" op het podium dat voor het senaatsgebouw was opgericht. Daar deed paus Franciscus zijn hartstochtelijke oproep: "We hebben vrede nodig! Meer vrede! We mogen niet onverschillig blijven. De wereld, de politiek en de publieke opinie dreigen gewend te raken aan het kwaad van de oorlog, als een natuurlijke metgezel van de menselijke geschiedenis."

De oproep aan de politiek verantwoordelijken werd ontvangen door de Italiaanse president Sergio Mattarella en de ministers Di Maio en Lamorgese, die Franciscus samen met burgemeester Raggi en de voorzitter van de regio Lazio Zingaretti verwelkomden aan de trappen van de basiliek van Santa Maria in Ara Coeli: “De Italiaanse republiek eert en erkent de inspanningen van dialoog in deze richting, in het bewustzijn van de fundamentele rol die religies hebben en kunnen spelen bij een toekomst van ontwikkeling en gelijkheid tussen mensen en volkeren. De hoop zal sterker zijn dan alle obstakels. Dit zal niet langer onbereikbaar zijn wanneer mensen van goede wil zich inzetten om dit in hun dagelijks leven te beleven." 

Het Appel voor Vrede waarmee de ontmoeting in Rome eindigde, roept iedereeen op tot het thema van de dag: "Oorlogen en vrede, pandemieën en gezondheidszorg, honger en toegang tot voedsel, opwarming van de aarde en duurzame ontwikkeling, volksverhuizingen, het uitbannen van nucleair gevaar en het verminderen van ongelijkheid, raken niet alleen afzonderlijke naties. Dat begrijpen we vandaag beter, in een wereld die zo verbonden is maar die het gevoel van broederschap verloren heeft." En dus "zeggen we aan de politiek verantwoordelijken: laten we samenwerken aan een nieuwe architectuur van vrede en de krachten samenbundelen voor het leven, gezondheid, educatie en vrede."