news

"Jonge Afrikanen in de voorhoede." Cijfers en oplossingsrichtingen voor de klimaatcrisis bij de bijeenkomst van Sant'Egidio in Rome

24 Oktober 2022 - ROME, ITALIË

#peaceispossible

Deel Op

Er is steeds meer behoefte aan noodhulp in de wereld; 300 miljoen mensen hebben hulp nodig, 200 miljoen mensen lijden honger. Bij overstromingen in Pakistan zijn een miljoen huizen verloren, eenderde van het land is verwoest. Hetzelfde geldt voor de overstromingen in Somalië. Michael Köhler (Europese Commissie) schetst een realistisch beeld van de gevolgen van de klimaatcrisis tijdens de conferentie van Sant'Egidio 'De schreeuw om vrede' in Rome. Maar dat betekent niet dat we ons moeten neerleggen bij doemscenario's. Waarom zouden we de klimaatcrisis bijvoorbeeld niet kunnen omzetten in in een kans? In Afrika zijn veel start-ups ontstaan die plastic recyclen en energie opwekken voor sociale doeleinden. "Jonge Afrikanen kunnen een voorhoede zijn van ecologische veerkracht," benadrukt Kpakilé Felemou (Sant'Egidio). "De milieucrisis in Afrika," legt hij uit, "creëert een sociale crisis. Er is een duidelijk verband tussen roofbouw op het land en armoede. We moeten zowel het milieu als het sociale weefsel van de samenleving herstellen. Het gebrek aan landbouwgrond heeft ertoe geleid dat veel mensen in de periferie wonen, zonder iets te bezitten. De afbraak van het ecosysteem leidt tot de komst van ziekten als Ebola." Er kan geïnvesteerd worden in onderwijs en scholing op het gebied van vredeseducatie en ecologisch bewustzijn.

"De schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen zijn één en dezelfde schreeuw," stelt Juan Grabois, oprichter van de Confederatie van Arbeiders in de Volkseconomie (Ctep) in Argentinië: "Gemeenschappelijke hulpbronnen en grondstoffen, een geschenk van God, zijn in handen van de multinationals, en zich daartegen verzet wordt beschuldigd van terrorisme. We hebben plekken om te douchen opgezet voor mensen die op straat leven, we helpen de armen met anti-drugscentra, we helpen gevangenen bij hun reïntegratie in de maatschappij. Onze sociale strijd heeft geleid tot grote successen."

Gillian Kingston van de World Methodist Council) gebruikt een treffend beeld: "De armen zijn het meest benadeeld door de klimaatcrisis. We zitten allemaal op dezelfde zee, maar sommigen hebben stevige boten, anderen geïmproviseerde vlotten."