Antoniano theater

Bologna: Via Guido Guinizelli, 3

Deel Op



15 Oktober 2018 11:00

Bruggen van vrede: voor een solidaire en gastvrije wereld



Voorzitter

Stefano Orlando

Gemeenschap van Sant'Egidio, Italië


Bijdragen van

José Alejandro Solalinde Guerra

Katholiek priester, directeur van “Hermanos en camino”, Mexico

Maria Quinto

Project "Humanitare corridors", Gemeenschap van Sant'Egidio