Deel Op

Muhammad Abdul Khabir Azad

Groot-imaam van de Moskee van Lahore, Pakistan
 biografie