Barsamian Khajag

Orthodox aartsbisschop, Armeens Patriarchaat van Etsjmiadzin

Deel Op