Plaza de la Almudena

Madrid: Calle de Bailén, 10

Deel Op17 September 2019 19:30

Vredesoptocht

van de plaatsen van gebed, in processie naar het Almudenaplein
17 September 2019 20:00

SlotceremonieBijdragen

Carlos Osoro Sierra

kardinaal, aartsbisschop van Madrid

José Alejandro Solalinde Guerra

Katholiek priester, directeur van “Hermanos en camino”, Mexico


17 September 2019 20:30

Voorlezen en overhandigen van het Appel van de Vrede 2019


17 September 2019 21:00

Aansteken van de kaarsen, ondertekening van het Appel en vredesgroet