7 Wrzesień 2009 09:30 | Klasztor Franciszkanów - Sala A

Panel 8 - Religie a wartość życia

Prayer for PeaceDialogueEcumenismKrakowSpirit of Assisi

UdostępnijPrzewodniczący

Jean-Marie Bala

Kamerun


Wystąpienia

Domenico Crupi

Dyrektor Generalny “Casa Sollievo della Sofferenza”, Włochy

Sohan Lal Gandhi

Jainist, Prezydent Anuvrat Global Organization, Indie

Thero Gnanarama

Principal Buddhist and Pali College, Singapur

Siti Musdah Mulia

Uniwersytet Islam Syarief Hidayatullah, Indonezja

Oded Wiener

Dyrektor Generalny Wielkiego Rabinatu, Izrael