7 Wrzesień 2009 16:30 | Pałac Wielopolskich – Sala B

Panel 16 - „Nie” dla kary śmierci: żadnej sprawiedliwości bez życia

Prayer for PeaceDialogueEcumenismKrakowSpirit of Assisi

UdostępnijPrzewodniczący

Cornelio Sommaruga

Były Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Szwajcaria


Wystąpienia

Tamara Chikunova

Świadek kary śmierci, Uzbekistan

Marco Gnavi

Wspólnota Sant’Egidio

Moshé Lewin

Rabin, Doradca Centralnego Konsystorza Francji

Jean Mbarga

Kamerun

Armand Puig I Tàrrech

Dziekan Wydziału Teologii Katalonii, Hiszpania

Masamichi Tanaka

Oomoto Denominacja, Japonia