7 Wrzesień 2009 16:30 | Klasztor Franciszkanów - Sala A

Panel 19 - Siła modlitwy w historii

Prayer for PeaceDialogueEcumenismKrakowSpirit of AssisiPrayer

UdostępnijPrzewodniczący i mówca

Vladimir Gaudrat

Katolik, Opat klasztoru w Lérins, Francja


Wystąpienia

David Brodman

Główny Rabin Savyon, Izrael

Thero Gnanarama

Principal Buddhist and Pali College, Singapur

Jerzy Pańkowski

Biskup Polskiego Kościoła Prawosławnego

Siti Musdah Mulia

Uniwersytet Islam Syarief Hidayatullah, Indonezja

Andrzej Napiórkowski

Teolog katolicki, Polska

Alexander Ogorodnikov

Świadek, Federacja Rosyjska