8 Wrzesień 2009 19:25 | Rynek Główny

Ogłoszenie Apelu o Pokój 2009

Przywódcy religijni powierzają Apel dzieciom różnych narodowości. Dzieci w imieniu wszystkich pokoleń przekazują go ambasadorom i osobistościom reprezentującym narody całego świata.

Prayer for PeaceDialogueEcumenismKrakowSpirit of Assisi

UdostępnijAPPEAL