6 Wrzesień 2009 17:00 | Auditorium Maximum

WystąpienieUdostępnij

Filip Vujanovic

Prezydent Republiki Czarnogóry
 biografia

Wystąpienie Jego Ekscelencji Filipa Vujanowica, Prezydenta Republiki Czarnogóry

Eminencje, Ekscelencje, Panie i Panowie

Pragnę wyrazić podziw dla organizatorów i uczestników Międzynarodowego Spotkania dla Pokoju. Czuję się zaszczycony, iż mogę być tutaj z wami. Spotkania dla pokoju udowodniły swoją wartość i znaczenie i jestem pewien, iż również to spotkanie odbywającego się w Polsce stanie się przesłaniem głoszącym, iż dialog jest wszystkim i w każdym czasie potrzebny.
Tegorocznemu spotkaniu wyjątkową wartość nadaje fakt, iż odbywa się ono w Krakowie, dawnej stolicy Polski i siedzibie archidiecezji, którą kierował papież Jan Paweł II, który inaugurował pierwsze spotkanie dla pokoju w Asyżu w 1986, wnosząc tym samym cenny wkład w dialog między religiami i polityką na świecie. Dialog między religiami jest w nie wpisany, gdyż wszystkie, abstrahując od poszczególnych różnic, dążą do tego samego celu, do poszanowania człowieka i jego duchowego bogactwa. Dialog z polityką jest równie istotny, gdyż gwarantuje współistnienie odmienności dla dobra pokoju i stabilizacji. Dialog między religiami i polityką jest z pewnością niezbędny, ponieważ iż wspólnym zaangażowaniem jest zapewnić godne życie pojedynczemu człowiekowi i całej ludzkości.
Niniejsze spotkanie wyróżnia się ważnymi aspektami. Przede wszystkim odbywa się w miesiącu, który wyznacza siedemdziesiątą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej i agresji nazistowskiej na Polskę. Siedem dziesięcioleci, jakie minęło od początku najpotworniejszej wojny globalnej, umożliwiło przywrócenie gwarancji dla obecnego i przyszłego pokoju i stabilizacji poprzez działalność zjednoczonych narodów i bilateralną odpowiedzialną komunikację między małymi i wielkimi krajami. Czarnogóra, dumna z oporu, jaki stawiła faszyzmowi w pierwszym masowym wystąpieniu w okupowanej Europie, nie ustanie we wnoszeniu swojego wkładu, zachowując niezmiennie antyfaszystowskie ukierunkowanie.
W listopadzie obchodzić będziemy XX rocznicę upadku Muru Berlińskiego, który symbolizuje kres totalitarnych reżimów w Europie, koniec zimnej wojny i koniec wizji świata podzielonego na bloki. Dwa minione dziesięciolecia zmieniły w sposób znaczący oblicze Europy i świata. Utwierdziły wartość stabilizacji, demokracji, praw człowieka i wolności. Unia europejska i NATO przyjęły nowych członków a ich znaczenie wielokrotnie od tamtego czasu podkreślano, wysyłając jasne przesłanie, iż konieczne jest dalsze poszerzenie. Inną wyjątkową cechą tego spotkania jest fakt, iż odbywa się ono w Polsce, kraju, który przez wieki wyznaczał granicę między Wschodem a Zachodem, w którym wartość dialogu, współistnienia i istota wznoszenia mostów między cywilizacjami była zawsze wyraźnie potwierdzana. Czarnogóra, tak jak Polska, cechuje się podobną pozycją geograficzną i uznana została za kraj podzielający i utwierdzający te wartości. Z tego względu nasze dwa państwa zawarły w dziejach historii ścisłe relacje, jakie należy podtrzymywać także w przyszłości. I wreszcie, niniejsze spotkanie udowodniło swoją umacniającą się wartość i znaczenie ze względu na liczbę uczestników i autorytet religijny i polityczny, uzasadniony przez dwa dziesięciolecia działalności
Dlatego pokładam ufność, iż to spotkanie wniesie istotny wkład w pokój na świecie, proponując rozwiązania dla wyzwań, przed jakimi staje współczesne społeczeństwo.
Dziękuję za uwagę.