Udostępnij

Pragnę serdecznie pozdrowić uczestników Międzynarodowego Kongresu “Ludzie i Religie”, który odbywa się w Krakowie, wokół tematu: “Religie i kultury w dialogu”. Liczne osobistości i przedstawiciele różnych Religii – zaproszeni przez Archidiecezję Krakowską i Wspólnotę Sant’Egidio – zebrali się, by rozważać i modlić się o pokój, 70 lat po wybuchu II wojny światowej. Nie możemy nie przypomnieć dramatycznych wydarzeń, które zapoczątkowały jeden z najstraszniejszych konfliktów historii, który pochłonął dziesiątki milionów ofiar i zadał tyle cierpienia kochanemu narodowi polskiemu. Wojna, podczas której rozegrał się dramat Holokaustu i unicestwienia szeregów innych niewinnych ludzi. Niech pamięć tych wydarzeń skłania nas do modlitwy za ofiary i za tych, którzy jeszcze noszą rany na ciele i na sercu. Niech będzie przestrogą dla wszystkich, by nie powtórzyło się takie barbarzyństwo, niech będzie zachętą do wzmacniania wysiłków budowania trwałego pokoju, w naszych czasach, jeszcze pełnych konfliktów i zatargów, przekazując przede wszystkim nowym pokoleniom kulturę i styl życia przeniknięte miłością, solidarnością i wzajemnym szacunkiem. W tej perspektywie jest szczególnie ważny udział, który Religie mogą i muszą mieć, w promowaniu przebaczenia i pojednania, przeciw przemocy, rasizmowi, totalitaryzmowi, ekstremizmowi, które oszpecają obraz Stwórcy w człowieku, zacierają horyzont Boga i prowadzą do pogardy wobec samego człowieka. Niech Pan nam pomoże budować pokój, zaczynając od miłości i wzajemnego zrozumienia (zob. Caritas in veritate, 72).