Kasper Walter

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Stolica Apostolska

Udostępnij