7 Wrzesień 2009 16:30 | Aula Collegium Maius UJ

Panel 22 - Religia a nauka

Prayer for PeaceDialogueEcumenismKrakowSpirit of Assisi

UdostępnijPrzewodniczący

Alberto Bobbio

dziennikarz, Włochy


Wystąpienia

Augusto Forti

Wiceprezes Ideasolidarité, Francja

Hassan Hanafi

Università del Cairo, Egitto

Masahiko Iburi

Dyrektor Generalny Tenrikyo, Japonia

Giuseppe Laras

Przewodniczący Włoskiej Rady Rabinackiej

Paul Poupard

Prezydent emeryt Papieskiej Rady Kultury, Stolica Apostolska