Deel OpMADRID 2019 "VREDE ZONDER GRENZEN"

ALLE TEKSTEN - FOTO'S - VIDEO'S - BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS

Een grote oproep om achter onze begrenzingen vandaan te komen, die ons gevangen houden en belemmeren, om de wereld te herontdekken als een "gemeenschappelijk huis." Religieuze leiders uit de hele wereld kwamen samen in Madrid voor de internationale ontmoeting van Sant'Egidio in de 'geest van Assisi' getiteld 'Vrede zonder grenzen'. Ze gaven stem aan het "stille weeklagen en aan de schreeuw van hen wiens welzijn uitgesloten lijkt, alsof ze geen mannen en vrouwen zijn zoals wij." En in de eerste plaats van hen die slachtoffer zijn van teveel oorlogen die nog altijd plaatsvinden in onze wereld. Vanuit Madrid klonk ook een sterk 'nee' tegen religieus extremisme en de klassieke bekoring om te geloven dat grote problemen zichzelf kunnen oplossen.


Op het Almudenaplein, dat vol stond met duizenden deelnemers die uit heel Europa waren gekomen om drie dagen van dialoog te beleven en deel te nemen aan de 27 panels die plaatsvonden in de Spaanse hoofdstad, vond de slotceremonie plaats: “We maken ons zorgen om toekomstige generaties – zo zegt het appel van de religieuze leiders – omdat we de enige planeet van iedereen gebruikt zien worden alsof die slechts aan enkelen toebehoort. Omdat we de opnieuw een cultus van de macht en nationalistische polarisatie zien, die in het verleden tot zulke grote vernietigingen hebben geleid. Omdat het terrorsime niet ophoudt weerloze burgers te treffen. Omdat de droom van de vrede uitgeput lijkt te zijn," dertig jaar na het vallen van de Berlijnse Muur die zoveel hoop gaf aan de wereld. Oorlogen en vrede, epidemieën, veiligheid (ook digitale veiligheid), ontheemde volkeren, duurzaamheid en de opwarming van de aarde, een einde aan het risico van kernwapens en het wegnemen van ongelijkheid "overstijgen een enkele natie."

Uit de internationale ontmoeting kwam ook een specifieke oproep naar voren: "We vragen iedereen, verantwoordelijke politici, de rijksten van de wereld, mannen en vrouwen van goede wil, om middelen ter beschikking te stellen om te voorkomen dat vandaag de dag miljoenen kinderen sterven zonder gezondheidszorg en om de miljoenen kinderen naar school te sturen die daar niet naartoe kunnen gaan. We mogen ons niet verstoppen achter een muur van onverschilligheid."

Kardinaal Carlos Osoro Sierra, die de ontmoeting samen met Sant'Egidio organiseerde, sprak van dagen "waarin we zijn aangemoedigd om geen eilanden te zijn, om geen vooroordelen te zaaien, maar de vrede, want in de mensheid staat een opdracht tot broederschap geschreven." Ja, er zijn mensen die proberen grenzen te laten terugkeren, in wat de Mexicaanse pater Alejandro Solalinde, die meermaals werd bedreigd door drugshandelaren suggestief een "migrantentijdperk" noemde, maar - zo waarschuwde de voorzitter van de Gemeenschap van Sant'Egidio Marco Impagliazzo vanaf het grote podium op het Almudenaplein - "Er is maar één hemel boven ons" waar iedereen zich toe wendt "in wanhoop en vreugde, zowel vanuit de schamele onderkomens onder de bommen in Syrië als vanuit kerken, synagogen, moskeeën en heiligdommen."

In Madrid waren allen ook unaniem over het verdedigen van het milieu: "Vandaag – benadrukte Impagliazzo – tonen we onze solidariteit met de bevolking van de Amazone. De lucht die we inademen kent geen douane: het is dezelfde lucht voor iedereen. Juist de jongeren hebben dat als eerste begrepen en komen overal ter wereld in actie voor een leefbare aarde. Vele jongeren namen ook deel aan deze ontmoeting in Madrid." Tot slot werd aangekondigd welke stad de volgende internationale ontmoeting in de 'geest van Assisi' zal ontvangen: Rome in 2020.
 

ALLE TEKSTEN - FOTO'S - VIDEO'S - BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS