Spreafico Ambrogio

Katholiek bisschop, voorzitter van de Bisschoppelijke Raad voor Oecumene en Dialoog, Italië

Deel Op