Deel OpDe Schreeuw om Vrede

Religies en culturen in dialoog

Rome, 23-25 oktober 2022

Dit jaar zal de Internationale Gebedsbijeenkomst voor Vrede van Wereldgodsdiensten in de geest van Assisi, getiteld "De roep om vrede" - Religies en culturen in dialoog, van zondag 23 tot en met dinsdag 25 oktober in Rome plaatsvinden.

Het is een ontmoeting waarin de hoop op vrede van volkeren en culturen wordt gebundeld, in een tijd van de tragische terugkeer van de oorlog in Europa met zoveel slachtoffers en zoveel verwoesting. Er moet een krachtige boodschap van hoop en vertrouwen in de toekomst worden uitgedragen. De wereld heeft dringend behoefte aan een structuur van dialoog die de vrede beschermt en bevestigt, altijd en in elke context.
Vandaag lijkt de 'geest van Assisi', een geest van dialoog en vriendschap die religieuze leiders, politici en gewone mensen bij vredesopbouw op alle mogelijke niveaus kan betrekken, steeds noodzakelijker.

Religieuze leiders en vertegenwoordigers van volkeren en culturen uit alle delen van de wereld zullen dit bespreken tijdens de driedaagse conferentie die wordt gehouden in congrescentrum La Nuvola en zal worden afgesloten met het Gebed voor de Vrede bij het Colosseum.

De komende dagen zult u op deze site gedetailleerde informatie kunnen vinden over het verloop van de bijeenkomst en hoe u kunt deelnemen.

PROGRAMMA >>

Het evenement wordt integraal live uitgezonden op deze site, waar alle updates te vinden zijn.